ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ

原材料
拉丝
冷镦
光球

ວັດ​ຖຸ​ດິບ

ການແຕ້ມເສັ້ນລວດ

ຫົວຂໍ້ເຢັນ

photosphere

热处理
硬磨
分选
初研 精研

ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ

ການປັ່ນປ່ວນຍາກ

ການຮຽງລໍາດັບ

ການຄົ້ນຄວ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນ

清洗
光电
终检
包装

ສະອາດ

photoelectricity

ການກວດກາຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ການຫຸ້ມຫໍ່